پلاک مشخصات چیست؟؟؟
با توجه به افزایش روز افزون حیوانات خانگی و احتمال گم شدن و یا به سرقت رفتن احتمالی حیوانات برای رفاه صاحبان حیوانات جهت یافتن هر چه راحت تر حیواناتشان، پلاک کردنی به شکل زیر با جنس تمام استیل که زنگ نخواهد زد و با برش و حک عمیق تمام لیزر که به هیچ عنوان پاک نخواهد شد. نام و اطلاعات تماس مالک بر روی آن قید خواهد شد. تا یابنده بتواند از آن طریق مالک حیوان گمشده را بیابد و یا حتی در برخی موارد شخص سارق برای دریافت مژدگانی نیز با مالک حیوان تماس حاصل می کند.
راهنمای ثبت نام:
ابتدا مبلغ پنجاه هزار تومان را به شماره کارت 6104337954238638 و یا شماره حساب 4727598991 بانک ملت به نام محمد ربیع یگانه واریز نمایید و سپس فرم زیر را پر و اطلاعات واریزی خود را وارد نمایید. پر کردن قسمت های ستاره دار اجباری می باشد.
*زمان صدور پلاک از زمان سفارش 48 ساعت کاری می باشد.
img_8494

There are no products