فروش و واگذاری حیوانات

photo_2016-10-28_08-25-55photo_2016-10-28_08-24-30
photo_2016-10-09_21-20-52

سن : 4 ماهه

جنسیت : ماده و نر

وزن : 2.5 کیلوگرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

photo_2016-10-09_21-12-561

سن : 1.5 ماهه

جنسیت : ماده

وزن : 900 گرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

flappy

سن : 7 ماهه

جنسیت : نر

وزن : 3 کیلو گرم

قیمت : واگذاری

تماس: واگذار شد

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

photo_2016-12-28_11-14-48photo_2016-12-28_11-14-30

سن : 2 ماهه

جنسیت : هر ذو ماده

وزن : 700 گرم

قیمت : واگذاری

تماس: 88706509

21

سن : 4 ماهه

جنسیت : ماده

وزن :3کیلوگرم

قیمت : توافقی

تماس: واگذار شد

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن : 2سال

جنسیت : ماده

وزن : 4کیلوگرم

قیمت : رایگان

سن :

جنسیت :

وزن :

قیمت :

There are no products