پانسیون گربه، پرندگان، جوندگان، خزندگان

بستری گربه خانگی یا خیابانی

 

*** لازم به ذکر می باشد پانسیون و بستری کلیه حیوانات در این بخش منوط به اخذ تایید سلامت دامپزشک و اخذ آزمایش خون و یا اخذ کیت های تشخیصی جهت جلوگیری از انتشار عفونت می باشد ***

There are no products